Dne 07.07.2017 zaznamenala hlídka strážníků MP Duchcov v nočních hodinách hořící odpadkový koš v ulici Bílinská. Strážníci koš následně svépomocně uhasili. Dle záznamů kamerového systému města a místní znalosti strážníků byly osoby, které koš zapálily následně nalezeny. Jednalo se o mladíky ve věku 17 a 19 let. Jejich protiprávní jednání bylo od MP Duchcov postoupeno ke správnímu řízení z důvodu náhrady škody a projednání přestupku na úseku majetku.