Dne 21.11.2017 v odpoledních hodinách, bylo telefonicky oznámeno strážníkům městské policie Duchcov, od občanů města, že se v okolí panelových domů v ulici Osecká nacházejí 3 muži, kteří zde nabízejí po domácnostech nové uzavírání smluv ohledně elektřiny.  Ve městě Duchcov je už od roku 2014 zakázán podomní prodej a taktéž podomní poskytování služeb jako v tomto případě. Strážníci uvedené muže dohledali v prostorách panelového domu v ulici Osecká. Za pomoci svědků události, kterým byly smlouvy nabízeny, mohlo být osobám prokázáno jejich protiprávní jednání. Další podomní prodej byl následně prodejcům od strážníků zakázán. Celá záležitost byla postoupena ke správnímu řízení.