Dne 04.08.2015 v odpoledních hodinách oznámil občan města Duchcova strážníkům MP Duchcov, že poblíž Dolu Václav dochází k nevhodnému zacházení s nebezpečným odpadem. Hlídka strážníků zde po příjezdu nalezla 46 letého muže, který na jednom z pozemků rozvážel stavební suť s větším množstvím závadného Azbestu. Další rozvoz odpadu byl muži ihned zakázán. Celá záležitost musela být vzhledem ke vzniklé situaci postoupena ke správnímu řízení k dořešení.