Dne 27. 09. 2015 v odpoledních hodinách bylo telefonicky oznámeno městské policii Duchcov, že v prostoru náměstí Republiky, Duchcov by mělo docházet k neoprávněnému shromáždění osob za účelem protestu proti obecně závazné vyhlášce č. 4/2015 vydané městem Duchcov. Toto shromáždění mělo být dle zjištěných informací svoláno na sociální síti a neoznámeno městskému úřadu. Strážníci pomocí kamerového systému na místě sledovali přibližně 5 osob, které z místa odešly do parku u Barbory, kde se jejich počet zvýšil na cca 40-50 osob. Tyto osoby si na veřejném prostranství, na travnaté ploše parku u Barbory, v blízkosti dětského hřiště, umístily grilovací zařízení a počaly grilovat. Na základě skutečnosti, že v tomto případě nebyla splněna u uvedeného shromáždění oznamovací povinnost, byla na místo vyslána hlídka strážníků společně s Policií ČR, která má oprávnění nepovolené shromáždění rozpustit, na rozdíl od strážníků městské policie, kteří tímto oprávněním ze zákona nedisponují. Policisté společně se strážníky na místě prováděli kontrolu zúčastněných osob. Hlídka strážníků poté vyzvala svolavatele neoprávněného shromáždění, aby toto shromáždění ukončil a z veřejného prostranství odklidil grilovací zařízení, což ihned učinil. Zúčastněné osoby se následně po výzvě svolavatele rozešly, proto nemuselo být přistoupeno k ukončení shromáždění Policií ČR. Celá záležitost byla následně hlídkou strážníků postoupena ke správnímu řízení, s podezřením, že se svolavatel shromáždění dopustil přestupků porušením nařízení plynoucí z městské vyhlášky, dále neoprávněného záboru veřejného prostranství a přestupku podle zákona o právu shromažďovacím. O celé záležitosti bude v tomto případě rozhodovat správní orgán, kterému byla záležitost od strážníků postoupena.