Dne 20. 02. 2016 bylo oznámeno strážníkům MP Duchcov od občana města, že se na katastru města Duchcova nachází zahrada, kde je umístněn pes, který je zřejmě zanedbaný a podvyživený. Strážníci toto místo prověřili a zjistili, že se oznámení zřejmě zakládá na pravdě. Pes, který se nacházel na udaném místě, byl znečištěný, uvázán u rozpadajícího se plotu na pozemku majitele, bez přísunu potravin a u odložených odpadků. Strážníci nejprve psovi zajistili potraviny a vodu. Následně se do druhého dne pokoušeli najít jeho majitele, ovšem bez úspěchu. Dne 21.02. při opětovné kontrole zahrady bylo zjištěno, že pes samovolně pobíhá na veřejném prostranství u zahrady. Následně byl hlídkou strážníků odchycen a převezen do útulku, kde mu byla poskytnuta veterinární péče. Jednání majitele psa bylo od strážníků postoupeno ke správnímu řízení z podezření ze spáchání více přestupků, kterými jsou nezajištění psa proti úniku, podezření na týrání zvířete a odkládání odpadu na užívaném pozemku.