Dne 23.03.2016 v ranních hodinách zaznamenal strážník MP Duchcov, pomocí kamerového systému města, osobu v ulici Teplická, která házela kameny na střechu přilehlého domu a na orientační značení, které poničila. Před příjezdem srážníků na tuto osobu upozornil i občan města, který celou událost sledoval. Strážníci na místě zastihli 23- letého muže, kterému zamezili páchat další protiprávní jednání. Hlídka navíc po kontrole okolí nalezla převrácenou popelnici a rozházené kameny na vozovce. Muž se následně ke všem těmto činům doznal a následně pod dohledem strážníků provedl úklid všech odpadků a kamení. Jeho jednání bylo od strážníků postoupeno ke správnímu řízení z důvodu spáchání přestupků na úseku veřejného pořádku a majetku.