Dne 27.07.2016 bylo spatřeno obsluhou kamerového systému, že se v ulici Nádražní a Bílinská pohybuje volně pobíhající pes většího vzrůstu. Z důvodu, že strážníci majitele psa z místní znalosti znají, byl majitel ihned hlídkou kontaktován a pes odchycen. Z důvodu, že majitel psa byl hlídkou strážníků v minulosti několikrát řešen za nezabezpečení psa nejprve napomenutím a poté blokovou pokutou, byla celá záležitost od strážníků postoupena ke správnímu řízení s podezřením na spáchání přestupku za porušení vyhlášky města o volně pobíhajících psech.