Dne 01.08.2016 v nočních hodinách prováděla hlídka strážníků MP Duchcov kontrolu heren na území města, za účelem zjištění, zda se zde nenachází osoby mladistvé, nebo zda není mladistvým podáván alkohol. V jedné z heren byla hlídkou nalezena 17 letá dívka. Této sice alkohol podáván nebyl, ale osoby mladší 18 let nesmějí do prostor heren vstupovat. Dívka byla následně hlídkou vykázána. Celá záležitost byla od strážníků postoupena ke správnímu řízení z důvodu podezření ze spáchání správního deliktu obsluhou herny.