Dne 05.06.2012 v odpoledních hodinách upozornil občan města Duchcova, hlídku městské policie Duchcov, že na opuštěném a neobydleném domě v ulici Havířská, došlo k sesuvu střechy. Na místě bylo zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě. Střecha domu se propadla z části do domu a z části na veřejné prostranství před domem. Okolí i samotná budova byla prohlédnuta strážníky. Na místě se v době pádu střechy nenacházela žádná osoba a nedošlo k žádnému zranění. Dále byl prostor před domem ohraničen páskou městské policie s vyznačením zákazu vstupu, aby nedošlo ke zranění procházejících chodců. Celá záležitost byla dne 06.06.2012 oznámena příslušnému odboru na MÚ Duchcov za účelem vyrozumění majitele budovy o jejím dezolátním stavu. Na závěr upozorňujeme, že pokud osoba, která poruší zákaz vstupu za výše uvedenou pásku, se vystavuje nejen ohrožení života, ale také postihu za přestupek dle §47, odstavce 1, písmene a), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tím, že neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Tento přestupek jsou strážníci oprávněni projednat do 1000,- Kč na místě blokovou pokutou.