Návštěva MP Duchcov v základní škole J. Pešaty

   Ve dnech od 14.11.2012 do 30.11.2012 realizovali strážníci městské policie Duchcov na základní škole J.Pešaty, Duchcov preventivní program pro děti prvních až devátých tříd. Toto setkání proběhlo po domluvě s vedením městské policie a vedením základní školy. Při společném setkání se děti dozvěděly základní informace o městské policii, o jejím poslání a úkolech. Mezi další probíraná témata patřily otázky, týkající se rozdílu mezi MP a PČR, bezpečného chování a řešení problémů v kolektivu, prevence šikany, komunikace se záchranným systémem, trestní odpovědnosti, problém drogově závislých, vybavení jízdního kola a základy pravidel silničního provozu. Děti se do všech těchto konverzací zapojily všechny kolektivně. Součástí programu byly také ukázky vybavení strážníků městské policie jako například zbraní, pout, odchytové tyče, radiokomunikačních prostředků, zastavovacích terčů, alkoholtester a dalšími věcmi, na které se děti konkrétně zeptaly. Celkem se tohoto setkání zúčastnilo 364 dětí. Věříme, že tato návštěva byla pro děti velice zajímavá a že si z ní odnesly zajímavé ponaučení.