Dne 09.01.2013 obdržela hlídka městské policie Duchcov několik oznámení od občanů města Duchcova o nadměrném znečištění ulice Teplická od bahna z kol projíždějících nákladních vozidel. Strážníci po příchodu na místo zastihli původce znečištění vozovky. Dalšímu znečišťování bylo nadále zamezeno. Dále byl ihned zajišťován úklid pozemní komunikace. Původce znečištění komunikace byl hlídkou strážníků oznámen příslušnému správnímu orgánu o podezření ze spáchání správního deliktu.