Dne 09.01.2013 zjistila hlídka strážníků městské policie Duchcov požár domu v ulici Riegrova. Na místě se již nacházel HZS, který započal hašení. Strážníci poskytli HZS součinnost a po celou dobu likvidace požáru zajišťovali veřejný pořádek a usměrňovali dopravu. Při zákroku nedošlo ke zranění žádné osoby. Ve spolupráci s paní starostkou města Duchcova Jitkou Bártovou bylo 4 osobám, které se nemohly vrátit do uhašeného domu, který obývaly, zajištěno náhradní ubytování. Strážníci nadále prováděli kontrolu domu po celou noc na doporučení HZS, za účelem zamezení vzniku dalšího požáru.