Dne 09.04.2013 v nočních hodinách obdrželi strážníci městské policie v Duchcově telefonické hlášení od občana města Duchcov o muži, který leží bezvládně na kolejích v ulici Teplická. Hlídka se na místo okamžitě dostavila. Muž se toho času již v kolejišti nenacházel. Strážníkům sdělil, že byl přibližně 5 minut v bezvědomí. Na místo byla ihned přivolána záchranná služba, která muži poskytla další potřebné ošetření.