Dne 15.05.2013 v odpoledních hodinách přijala hlídka strážníků Městské policie Duchcov, telefonické oznámení od občana města, který sdělil velice pohoršující chování 3 osob v ulici Vrchlického. Po příjezdu na místo hlídka na místě nalezla výše uvedené 3 osoby, které znečišťovaly veřejné prostranství a slovně urážely kolemjdoucí. Z důvodu, že tyto osoby byly v podnapilém stavu a na výzvy strážníků aby svého protiprávního jednání zanechaly, nereagovaly, byly předvedeny na Policii ČR ke zjištění totožnosti a k orientační dechové zkoušce. Zde svého protiprávního jednání zanechaly. Vzhledem k tomu, že ani jedna z výše uvedených osob nesouhlasila se svým protiprávním jednáním, byla celá záležitost postoupena k  vyřízení příslušnému správnímu orgánu při MÚ Duchcov.