Dne 21.08.2013 bylo prováděno hlídkou městské policie Duchcov doručování písemnosti od MÚ Duchcov pro občanku města Duchcova. Žena nebyla k zastižení v místě trvalého bydliště ani po 10 neúspěšném pokusu o doručení písemnosti. Při každém pokusu o doručení písemnosti se v místě bydliště nacházela pouze 11-letá dívka, která strážníkům dne 30.08.2013 sdělila, že se sama stará o svého mladšího sourozence bez přítomnosti své matky. Po tomto sdělení strážníci ihned vyrozuměli pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Duchcov, které si celou záležitost téhož dne ihned převzali.