Dne 30.08.2013 v ranních hodinách přijala hlídka strážníků městské policie Duchcov oznámení o osobě, která neoprávněně vnikla oknem do domu, kde spala majitelka domu a následně z místa utekla. Hlídka strážníků po příjezdu na místo do 2 minut od oznámení zastihla před domem majitelku nemovitosti. Tato uvedla důkladný popis pachatele. O celé události byla ihned vyrozuměna Policie ČR a obsluha městského kamerového systému. Policisté si celou záležitost po příjezdu převzali k dalšímu šetření. Hlídka strážníků za pomoci kamerového systému města Duchcov a hlídkou Policie ČR provedla o pár ulic dále kontrolu osoby, která odpovídala popisu uvedeného majitelkou napadeného domu. Tato osoba byla následně předvedena na služebnu Policie ČR. Šetřením Policie ČR se následně prokázalo, že se nejedná o osobu, která narušila domovní svobodu, protože v době páchání tohoto protiprávního jednání se nacházela na jiném místě, které bylo zachyceno městským kamerovým systémem.

Vzhledem k nepravdivým zprávám, které se objevily následující den na sociální síti Facebook (pokus znásilnění ženy, která spala v bytě), požádala Policie ČR zástupce města Duchcova o zveřejnění její reakce k tomuto případu.

Vyjádření Policie ČR:

Na sociálních sítích se během víkendu objevila zpráva, že v Duchcově došlo k pokusu znásilnění ženy, která spala v bytě a policie pachatele po hodině výslechu propustila. Jedná o zkreslenou a neobjektivní informaci, která budí dojem, že policie jednala v rozporu s platnými zákony a zároveň může zbytečně přispět k eskalaci napětí ve městě. Aby nedocházelo k dalším dezinformacím, zveřejňujeme podrobnosti k tomuto případu.

V pátek jsme přijali oznámení, že zatím neznámý pachatel vnikl v ranních hodinách neuzavřeným oknem do bytu, kde spala majitelka. Poté, co se vzbudila a neznámého muže tak vyrušila, pachatel z místa utekl. Policisté ihned po přijetí oznámení ve spolupráci se strážníky městské policie zahájili po podezřelém pátrání. V souvislosti s případem byl vyslechnut muž, který je ve zprávě na Facebooku zcela nepravdivě označován za pachatele. Tento člověk, kterého jsme vyslýchali pouze jako svědka, byl v době činu prokazatelně na zcela jiném místě a také neodpovídá popisu, který žena ve výpovědi uvedla a bezpochyby se tak nejedná o pachatele tohoto skutku. Proto mohl po provedeném výslechu ze služebny odejít. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin porušování domovní svobody, za který hrozí pachateli v případě dopadení až dvouletý trest odnětí svobody. Na místě jsme zajistili několik stop, které v současné době vyhodnocujeme. Právní kvalifikace tohoto skutku plně odpovídá informacím, které poškozená k případu poskytla, a podle zatím zjištěných poznatků a svědeckých výpovědí se pachatel nedopustil jiného trestného činu, než pro jaký byly zahájeny úkony trestního řízení. Policisté v případu postupovali naprosto nezaujatě, profesionálně a v souladu s platnou legislativou. Rozhodně popíráme, že bychom propustili na svobodu pachatele činu, jednalo se pouze o člověka v procesním postavení svědka. Po pachateli nadále intenzivně pátráme a v případě, že bude dopaden, budeme o tom veřejnost informovat prostřednictvím webových stránek Policie České republiky.

Uvedl v Teplicích dne 2. 9. 2013, nprap. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

Preventivně informační skupina Teplice