Dne 16.11.2013 v nočních hodinách přijala strážníků městské policie Duchcov od občana města, oznámení o poraněném muži v ulici Bezručova. Hlídka jmenovaného muže na místě zastihla očividně poraněného, proto mu byla ihned poskytnuta první pomoc a zajištěno lékařské ošetření. Dle sdělení ke zranění přišel on a další 2 muži v restauraci na katastru města Duchcov od přibližně 40-50 podnapilých osob. Strážníci ihned vyrozuměli Policii ČR a poté se neprodleně se do restaurace dostavili. Zde ke rvačce již nedocházelo. Hlídka strážníků provedla kontrolu všech prostor restaurace, kde po chvíli nalezla uvedené 2 muže, kteří se museli před útočníky ukrýt. Následně jim byl zajištěn bezpečný odchod z restaurace Jednomu z mužů muselo být hlídkou strážníků taktéž zajištěno lékařské ošetření. Muži strážníkům shodně uvedli, že je napadlo 40-50 podnapilých osob. Celou záležitost si převzala Policie ČR s podezřením ze spáchání trestného činu. Během zákroku v restauraci nedošlo ke zranění dalších osob ani strážníků.