Dne 22. 02. 2014 v odpoledních hodinách bylo oznámeno hlídce MP Duchcov, že v ulici Školní dochází k znečišťování prostoru pískoviště 4 dětmi, které rozhazují papír do prostoru pískoviště. Po příjezdu hlídky byly děti vyzvány, aby uklidily veřejné prostranství, což učinily. Hlídka MP děti převezla na místo bydliště, kde byly předány zákonným zástupcům. Celá záležitost o závadovém jednání dětí bude oznámena pracovnicím OSVaZ Duchcov.