Dne 21. 3. 2014 ve večerních hodinách bylo MP telefonicky oznámeno, že se v ulici Studniční nachází osoba, která stojí před vozidlem, do kterého kope a nedovolí majiteli z místa vozidlem odjet. Po příjezdu hlídky se na místě nacházel poškozený, který telefonoval na služebnu MP Duchcov a svědek celé události. Hlídka osoby vyzvala k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Na místě se nacházel i pachatel, který byl také strážníky vyzván k podání vysvětlení a prokázání totožnosti. Což odmítnul a začal strážníkům sprostě nadávat a poté se dal na útěk. Po dopadení byl muž strážníky spoután a odvezen na OO PČR Duchcov, která celou záležitost prošetřila.