Dne 24. 05. 2014 v nočních hodinách zaznamenala hlídka MP Duchcov hluk v ulici Bratří Čapků. Strážníci informovali druhou hlídku MP Duchcov. Společně se obě hlídky dostavily na místo. Na místě se nacházela žena, která byla vyzvána k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Ta hlídce sdělila, že v domě se nalézá její syn, který je pod vlivem alkoholu a domáhá se kontaktu se svou dvouletou dcerkou, jelikož mu byl kontakt odepřen. Při rozhovoru s ženou z domu vyběhl muž, který stále hlasitě křičel. Byl vyzván k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Muž zmateně komunikoval a stále se domáhal kontaktu se svou dcerou. Protože zde docházelo ze strany muže k soustavným hlasitým projevům, tak byl vyzván, aby zanechal svého protiprávního jednání, kterým ruší noční klid. Muž tuto výzvu neuposlechl a své hlasité jednání stále stupňoval. Vzhledem k charakteru, jednání, chování muže a k ochraně osob se strážníci na místě rozhodli k použití donucovacích prostředků. Následně byla osobě přiložena pouta. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Duchcov, která strážníkům asistovala při zklidnění situace. Muž byl upozorněn, že jeho jednání je spatřováno jako přestupek. Následně byl srozuměn se skutečností, že celá záležitost bude předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.