Dne 28. 05. 2014 ve večerních hodinách spatřila obsluha MKDS muže v ulici Husova, který odpovídal popisu osobě hledané Policií ČR. Po příjezdu hlídky MP Duchcov se na místě nacházel muž, který byl vyzván k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Na místě se dále nacházel strážník, který měl po pracovní době a procházel ulicí Husova, Duchcov. Hlídka MP muže obeznámila s tím, že je osobou hledanou Policií ČR a bude předveden na OO PČR Duchcov. Následně byl muž vyzván, aby nasedl do služebního vozidla, ale s tím nesouhlasil. Muž i nadále odmítal vyhovět výzvě strážníků. Začal pokřikovat, že s hlídkou MP nikam nepojede a pokusil se o útěk. Poté byla osobě přiložena pouta. Strážníci MP muže předvedli na OO PČR Duchcov, která si muže převzala.