Dne 22. 12. 2012  v odpoledních hodinách prováděla hlídka strážníků Městské policie Duchcov kontrolu ulice Teplická, kde bylo zjištěno zaparkované vozidlo, které  tvořilo dopravní přestupek. Z důvodu, že se řidič ve vozidle nacházel, pokusila se hlídka strážníků vyřešit přestupkové jednání na místě. Řidič vozidla s hlídkou žádným způsobem nekomunikoval. Strážníci poté zjistili, že muž má hypoglykemický šok a zdravotní potíže. Z tohoto důvodu byla hlídkou muži poskytnuta 1.pomoc a na místo přivolána RZS. Do jejího příjezdu musel být usměrňován silniční provoz. Po příjezdu RZS byl muž převezen k hospitalizaci ve stabilizovaném stavu a vozidlo zabezpečeno proti krádeži.                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      (MK)