Dne 18. 02. 2018 v ranních hodinách bylo oznámeno od občana města na služebnu MP Duchcov, že v ulici Teplická, Duchcov dochází k vzájemnému napadání dvou osob. Hlídka strážníků po příjezdu na udané místo zjistila, že zde na pozemní komunikaci dochází ke rvačce dvou mužů. Dalšímu napadání bylo ihned hlídkou strážníků zamezeno za použití donucovacích prostředků hmatů a chvatů. Jednalo se o muže ve věku 24 a 25 let. Starší muž dalšího protiprávního jednání po výzvě strážníků zanechal. Mladší pokračoval v protiprávním jednání a pokoušel se znovu napadat druhého muže a nakonec i strážníky. Z tohoto důvodu byla muži přiložena od strážníků pouta. Celou záležitost si následně převzala přivolaná Policie ČR k dalšímu šetření.