Dne 03. 07. 2018 v odpoledních hodinách bylo na služebnu MP Duchcov oznámeno od dohledové služby města Duchcov, že dva muži na katastru města nabízejí podomní služby, což je v nařízení města zakázáno. Hlídka strážníků za pomoci kamerového systému oba muže nalezla po upřesnění místa označeného dohledovou službou. Jednalo se o muže ve věku 23 a 29 let, kteří strážníkům sdělili, že služby nenabízejí, ale pouze kontrolují výpisy z účtů, dále přeplatky a nedoplatky. Strážníci sdělili oběma mužům, že se dopustili přestupku tím, že porušují povinnost stanovenou v nařízení obce. Dalšího protiprávního jednání následně zanechali. Celá záležitost byla od strážníků předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.