Dne 11.08.2019 v 09:30 hodin bylo obsluhou kamerového systému Duchcov zjištěno, že se v ulici Bílinská, Duchcov nachází muž, který zde silně znečišťuje veřejné prostranství odpadky a dopouští se navíc veřejnému pohoršení. Na místo byla vyslána hlídka strážníků MP Duchcov, která zjistila, že se jedná o 70 letého muže. Páchání protiprávního jednání bylo muži ihned zakázáno. Dále bylo na místo přivoláno vozidlo TS Duchcov, na které odpad přestupce naložil a místo uklidil.  Muž byl následně z místa vykázán. Celá záležitost byla od MP Duchcov postoupena ke správnímu řízení.