Prevence kriminality

Součástí činností Městské policie Duchcov je od února 2014 i prevence kriminality v úseku školství. Strážníci městské policie provádí ve městě Duchcov cíleně zaměřenou přednáškovou činnost pro ZŠ, MŠ a seniory. Jsou rozděleny na témata určená pro první a druhý stupeň ZŠ, školy mateřské a seniory. Městská policie se zaměřuje především na následující témata přednášek:

Přednášky pro I. stupeň ZŠ: BESIP, Pozor jehla, Vandalismus, Šikana, Nebezpečí internetu, Záškoláctví, Legální drogy a jejich rizika.

Přednášky pro II. Stupeň ZŠ: Šikana, Kyberšikana, Vandalismus, Právní vědomí, Nebezpečí internetu, Legální drogy a jejich rizika.

Přednášky pro mateřské školy: Seznámení s policií, ukázka vybavení, předání informací o PČR, BESIP (chodec a malý cyklista) a bezpečné chování.

Přednášky pro seniory: Osobní bezpečnost, Nebezpečí internetu, Podvodný podomní prodej. Senioři se po přednášce mohou obrátit na strážníky MP se soukromým problémem, kdy jim bude poskytnuta rada či přímá pomoc.

Schránky důvěry

V Duchcově jich je hned několik a jsou umístěny na vytipovaných a frekventovaných místech a základních školách. Schránka důvěry Městské policie Duchcov je umístěna hned u vchodu služebny. Tyto schránky slouží na připomínky, dotazy a náměty občanů. Schránky jsou pravidelně vybírány a na obdržené podněty je okamžitě reagováno.