Vítejte na stránkách městské policie Duchcov

Městská policie Duchcov byla zřízena zastupitelstvem města Duchcova dne 26.3.1992, Obecně závaznou vyhláškou č. 1/1992 o působení Městské policie. Městská policie je přímo podřízena starostovi města.


 Důležité upozornění

 Služebna MP Duchcov přesunuta na adresu Bezručova 888/2, Duchcov


 

Hlavní úkoly městské policie

Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
Podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a činí opatření k jeho obnovení
Podílí se na prevenci kriminality v obci
Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce


Kamery MKDS

Městská policie Duchcov v současnosti disponuje 23 kamerami MKDS.

 • ul. Vrchlického - na panelovém domě č.p. 33
 • Náměstí Republiky - na domě č.p. 7
 • ul. Nádražní x ul. Bílinská - na sloupu veřejného osvětlení
 • ul. Riegrova - na domě č.p. 6
 • ul. Bílinská - pevná kamera
 • ul. Mostecká (areál garáží) - na sloupu veřejného osvětlení
 • ul. Teplická - výjezd směr Teplice - pevná kamera
 • Zámek Duchcov - zadní strana směr zámecké schody
 • ul.Lipová x nám.Jiřího z Poděbrad - na sloupu veřejného osvětlení
 • Náměstí legií - na sloupu veřejného osvětlení
 • Horská cesta x V Domkách - na sloupu veřejného osvětlení
 • ul.Osecká - na sloupu u autobusové zastávky (LIDL)
 • ul.Teplická x ul.Horská cesta - na sloupu veřejného osvětlení
 • ul.Družby x ul.Smetanova - samostatný sloup kamery
 • ul.Husova - na domě č.p. 26 sloupek veř.osvětlení
 • ul.Bílinská x ul.Míru - na domě ul.Míru č.p. 26
 • ul.Studniční x ul.Havířská - samostatný sloup kamery
 • ul.Míru - na lampě veř.osvětlení, dům č.p. 5/9
 • Areál Bažantnice - prostor "Skateparku"
 • ul.Bednářská
 • Areál služebny MP - 4 kamery- 3x vchod, 1xvnitřní kamera

Městská policie Duchcov používá na základě ustanovení § 24b odst. 1, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii přenosné osobní minikamery a kameru ve služebním vozidle strážníků. Tyto kamery jsou používány na celém území města Duchcov.

 

 

Městská policie Duchcov
Bezručova 888/2, Duchcov, 41901
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Služebna MP: 417878505
Mobilní tel.:    602420919
Linka 156 : volba č. 4
Informace GDPR