Od 1.7.2013 lze v ulicích našeho města spatřit pomocné pracovníky dohledové služby Městské policie (MP) Duchcov, jak zpravidla ve dvojicích procházejí ulicemi. Patří mezi tzv. ostatní zaměstnance MP, jako např. administrativní pracovnice. Jejich postavení je odlišné od postavení strážníka, neboť strážník disponuje zákonnými oprávněními a povinnostmi a při výkonu své profese musí v nezbytné míře zasahovat do práv a svobod občanů. Rozlišení asistenta a strážníka je vcelku snadné, neboť strážníkův stejnokroj obsahuje nezaměnitelné prvky, jako jsou nápis „městská policie“, odznak, služební číslo nebo domovenka. Pomocní pracovníci dohledové služby žádný z těchto prvku nemají a jsou označeni nápisem „Pomocný pracovník dohledové služby MP Duchcov“. Pomocí těchto pracovníků se snažíme zvýšit dohled nad veřejným pořádkem v obci a zlepšit tak kvalitu života obyvatel Duchcova. 

 

V současné době již působí sedm těchto pracovníků, od 1.8.2013 se jejich počet navýší o další tři. Pracovníky poskytl městu Úřad práce, který také hradí jejich mzdu. Každý uchazeč o tuto pozici musí mít alespoň základní vzdělání, čistý trestní rejstřík a musí být registrován na úřadu práce.

 

Stává se, že se občané dotazují, jestli jde o projekt se zaměřením na romskou menšinu a jestli je pracovní pozice určena výhradně Romům. Není tomu tak, nejde v žádném případě o romského asistenta a v Duchcově na této pozici nepracují pouze Romové. Pracovní náplní pracovníků dohledové služby je zejména dohled nad pořádkem a bezpečím, zejména v jižní části města. V ranních a odpoledních hodinách je po prázdninách budete vídat  u základních škol, kde budou dohlížet na bezpečnost dětí a to nejen z pohledu bezpečné cesty do školy, ale také z důvodu předcházení konfliktů mezi dětmi samotnými. Stává se, že některé „silnější“ skupinky dětí šikanují slabší a i tomuto se jistě podaří pomocí těchto pracovníků čelit. Během prázdnin se zaměří na bezpečnost dětí na silnicích i dětských hřištích či sportovištích.

 

S pomocí těchto pracovníků se nám může lépe dařit udržovat čistotu veřejných prostranství ve městě, zejména pak v problémovějším jižním Duchcově. Předpokladem úspěchu pracovníků dohledové služby je znalost duchcovských poměrů a úzká spolupráce s místní komunitou. To jsou nezbytné základní prvky, o které se jejich práce opírá. Tito pracovníci nemají žádná zákonná oprávnění nad rámec práv občanů a proto prostředkem pro jejich práci je zejména umění komunikovat, vysvětlovat a poradit. V případě zjištění porušení zákona nemohou zastávat roli strážníka nebo policisty a proto musí o svém zjištění vyrozumět městskou nebo státní policii.

 

Jsme si vědomi, že nic nejde hned a že tito pracovníci musí nejprve získat důvěru veřejnosti. Tu získají pouze dobrou prací a vstřícností vůči veřejnosti, která pak může hodnotit výsledky jejich práce. I tohle by mělo být dalším krokem ke zvýšení pocitu bezpečí duchcovských občanů i návštěvníků našeho města.