Rada města se na svém jednání dne 01. 04. 2014 rozhodla vydat, na základě ustanovení § 11, odst. 1 a § 102, odst. 2, písm. d/ zák. č. 128/2000 Sb., o obcích nový tržní řád. Jeho znění je vyvěšeno na úřední desce a také na webových stránkách města. Nový tržní řád seznamuje živnostníky s podmínkami pro prodejní činnost mimo jeho provozovny. Na území města je zakázáno provozovat: pochůzkový a podomní prodej, prodej zboží či poskytování služeb prostřednictvím vnější části obvodových zdí domů. Dále se na území města Duchcova zakazuje prodávat: živá zvířata a sušené či krájené houby. Ohledně jakýchkoliv dotazů a nejasností můžete kontaktovat Městskou policii Duchcov. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů!