Přehled kamerových míst na území města:

           

Městská policie Duchcov v současnosti disponuje 20 kamerami MKDS.

 

 • Ul. Vrchlického - na panelovém domě č. p. 33  
 • Náměstí Republiky - na domě č. p. 7  
 • Ul. Nádražní x ul. Bílinská - na sloupu veřejného osvětlení
 • Ul. Riegrova - na domě č. p. 6  
 • Ul. Bílinská - pevná kamera
 • Ul. Mostecká (areál garáží) - na sloupu veřejného osvětlení
 • Areál technických služeb - směr garáže - pevná kamera
 • Zámek Duchcov - zadní strana směr zámecké schody
 • Sportovní areál Bažantnice
 • Ul. Lipová x nám. Jiřího z Poděbrad - na sloupu veřejného osvětlení
 • Náměstí legií - na sloupu veřejného osvětlení
 • Horská cesta x V Domkách - na sloupu veřejného osvětlení
 • Ul. Osecká - na sloupu u autobusové zastávky (LIDL)
 • Ul. Teplická x ul. Horská cesta - na sloupu veřejného osvětlení  
 • Ul. Míru – sloup veřejného osvětlení
 • Ul. Míru x Bílinská – prodejna potravin
 • Ul. Husova – sloup veřejného osvětlenív ul. Studniční x Havířská – samostatný sloup
 • Ul. Družby x Smetanova - sloup veřejného osvětlení
 • MŠ Velká Okružní  

 

 • Přehled všech řešených přestupků v roce 2013

                

 

Druh přestupku

 

Přestupky § 125c/1k (přestupky proti silničnímu provozu)

1753

Přestupky § 125c/1 f bod 4 (porušení rychlosti)

0

Přestupky § 30 (přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi)

31

Přestupky § 46/2 (přestupky na úseku samosprávy)

203

Přestupky § 47

(přestupky proti veřejnému pořádku)

593

Přestupky § 49 

(přestupky proti občanskému

soužití)

21

Přestupky § 50

(přestupky proti majetku)

18

Správní delikty

65

Přestupky § 27 1/Q (pes na volno)

21

 

 • Přehled přestupků řešených blokově v roce 2013

 

 

 

 

Druh přestupku

 

Přestupky § 125c/1k (přestupky proti silničnímu provozu)

487/85500

Přestupky § 125c/1 f bod 4 (porušení rychlosti)

0

Přestupky § 30 (přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi)

11/3800

Přestupky § 46/2 (přestupky na úseku samosprávy)

25/4700

Přestupky § 47

(přestupky proti veřejnému pořádku)

74/27900

Přestupky § 49 

(přestupky proti občanskému

soužití)

0

Přestupky § 27 1/Q (pes na volno)

8/1500

Přestupky § 50

(přestupky proti majetku)

7/1900

 

 

 

 

 • Přehled přestupků oznámených správnímu orgánu v roce 2013 

 

Druh přestupku

 

Přestupky § 125c/1k (přestupky proti silničnímu

provozu)

6

Přestupky § 125c/1 f bod 4

(porušení rychlosti)

0

Přestupky § 30 (přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi)

2

Přestupky § 46/2 (přestupky na úseku samosprávy)

9

Přestupky § 47

(přestupky proti veřejnému pořádku)

14

Přestupky § 49 

(přestupky proti občanskému

soužití)

16

Přestupky § 50

(přestupky proti majetku)

16

Správní delikty

21

 

 • Ostatní činnost v roce 2013

 

 

činnost

 

TPZOV

4

Odtah vozidla

12

Počet měření rychlosti

0

Výzva pro nepřítomné řidiče

609

Spolupráce s PČR

54

Kontrola osob

4868

Odchyt psů

76

 

 

 

 • Přehled událostí zaznamenaných MKDS v roce 2013

 

-       Ul. Nádražní – pohyb osob s nákupním vozíkem – oznámeno správnímu orgánu

 

-       Ul. Bílinská – osoba lezoucí do okna – negativní

 

-       Ul. Riegrova – požívání alkoholu na veřejnosti – oznámeno správnímu orgánu

 

-       Ul. Studniční – občanské soužití – vyřešeno blokově

 

-       Nám. J. z Poděbrad – krádež kabelu – oznámeno správnímu orgánu

 

-       Ul. Míru – zadržení pachatele při vloupání do domu – předáno PČR

 

-       Nám. Legií – požívání alkoholu na veřejnosti – vyřešeno blokově

 

-       Nám. J. z Poděbrad – vybírání odpadu z popelnic – vyřešeno blokově

 

-       Garáže Mostecká – pálení odpadu – vyřešeno blokově

 

-       Ul. Teplická – opilá osoba ve vozovce – osoba vykázána na chodník – řešeno domluvou

 

-       Ul. Teplická – občanské soužití – vyřešeno domluvou

 

-       Ul. Lipová – přehrabávání kontejnerů – vyřešeno blokově

 

-       Ul. Mostecká – osoba vezoucí rám od dveří – prověřeno, negativní

 

-       Park U Barbory – znečištění veřejného prostranství – pokuta

 

-       Bažantnice – skupina podnapilých osob – kontrola a vykázání

 

-       Ul. Na Bělidle – odkládání odpadu mimo vyhrazená místa – pokuta

 

-       Ul. Teplická – osoba ležící v silnici – vykázání

 

-       zadržení pachatelů vloupání do vozidla ul. Horská cesta

 

-       2 x fyzické napadení

 

-       výtržnictví – nám. Republiky

 

-       zámecká zahrada – přepadení mezi nezletilci

 

-       zadržení pachatelů vloupání do garáží ul. Mostecká

 

-       znečišťování prostranství kolem popelnic – 5 případů řešeno blokově, 1 případ oznámen správnímu orgánu

 

-       Krádež příslušenství z vozidla, ul. Horská

 

-       Agresivní pes, ul. Riegrova

 

-       Vniknutí do domu, ul. Havířská

 

 

 •  Stálé úkoly a činnost MP v roce 2013

 

           Stále úkoly:

 

-          ranní dohled na rizikových přechodech pro chodce v okolí základních škol

 

-          preventivní kontroly parků, haly a prostor ČD, dětských hřišť a hřbitova

 

-          asistence při otevírání městských bytových a nebytových prostor

 

-          náhradní doručování písemností orgánů obce a soudů

 

-          zabezpečování veřejného pořádku při kulturních a společenských událostech

 

-          spolupráce s firmou Technické služby města Duchcov při blokovém čištění komunikací

 

-          odchyt toulavých zvířat

 

-          zjišťování vraků a vedení související agendy

 

-          asistence pracovníkům obce

 

-          kontroly mládeže v okolí škol zaměřené na úsek ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

 

-          preventivní přednášky

 

-          zesílený výkon v lokalitě jižního města zejména v noční době

 

-          asistence pracovníkům sociální a stavebního odboru při monitoringu

 

-          zajištění klidu v době oslav Vánočních svátků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Bc. Josef Hulín