Od 01.03.2016 zřídila společnost O2 lepší dostupnost tísňového volání na linku 156 za pomocí nového systému. Do tohoto data linka 156 fungovala na principu, že po vytočení tohoto tísňového volání jste se vždy dovolali na Městskou policii Teplice. Nyní se po vytočení linky 156 občan dovolá prostřednictvím hlasového automatu na konkrétní městskou policii. Do nového systému jsou zapojeny městské policie Teplice, Krupka, Dubí, Duchcov a Bílina. Po vytočení tísňového čísla 156 se nyní volajícímu ozve hlasový automat, který umožní občanovi hovor s konkrétní městskou policií.

Rozdělení předvoleb měst po vytočení linky 156

1. MP Teplice

2. MP Bílina

3. MP Dubí

4. MP Duchcov

5. MP Krupka

Pro občany města Duchcova toto v praxi znamená, že pokud budou požadovat hovor se strážníkem MP Duchcov, systém funguje tak, že po vytočení linky 156 nemusí být vyslechnut celý hlasový záznam, ale po přijetí hovoru se ihned zvolí volba č. 4.
Pokud volající neprovede ani po druhém opakování hlášky žádnou volbu, je okamžitě přesměrován na Městskou policii Teplice. Linka tísňového volání je bezplatná. Zároveň lze samozřejmě Městskou policii Duchcov kontaktovat na telefonních číslech 602420919 nebo 417878505.