Městská policie Duchcov má od prosince roku 2021 nového strážníka, který je zároveň i psovodem. V přímém výkonu budou s tímto strážníkem vykonávat službu i dva služební psi, kteří úspěšně, stejně jako psovod prošli řádným přezkoušením u Policie ČR. Systematickým výcvikem se psovod i jeho svěřenci budou neustále zdokonalovat v obraných činnostech tak, aby byli schopni zasáhnout v jakékoliv mezní situaci při jakémkoliv narušení veřejného pořádku. Být psovodem je tak trochu výjimečné postavení v rámci výkonu služby. Pes v součinnosti s psovodem budí zasloužený respekt i zájem. Psi budou nasazováni do běžného výkonu služby jakož i na nejrůznější bezpečností opatření v rámci katastru města.