Dne 05.06.2016 bylo v nočních hodinách oznámeno strážníkům městské policie Duchcov od občana města, že se v ulici Teplická nachází raněné zvíře. Strážníci po příjezdu na udané místo zjistili, že se v blízkosti vlakového nádraží pohybuje raněný Bobr evropský. Tento byl následně odchycen pomocí odchytové tyče a umístěn do odchytového boxu. Raněné zvíře bylo poté převezeno do zooparku v Chomutově, kde bylo předáno zaměstnancům parku k ošetření a umístění.