Dne 19.12.2018 bylo v odpoledních hodinách oznámeno strážníkům městské policie Duchcov od občana města, že se v ulici Bezručova nachází poraněný dravý pták. Strážníci po příjezdu na udané místo zjistili, že se zde nachází větší dravý pták, který měl poraněné křídlo. Tento byl následně odchycen a umístěn do odchytového boxu. Raněné zvíře bylo poté převezeno do zooparku v Chomutově, kde bylo předáno zaměstnancům parku k ošetření a umístění. Dle sdělení zaměstnanců zooparku bylo strážníkům sděleno, že se jedná o samici Jestřába.