Dne 01. 02. 2017 v nočních hodinách oznámil občan města Duchcova strážníkům MP Duchcov, že u rozestavěného domu na katastru města Duchcova nakládá neznámá osoba volně ložené trámky uložené u domu. Hlídka strážníků na místě zastihla 30-letého muže s ručním vozíkem, u kterého bylo prokázáno, že se pokoušel trámky odcizit. Trámky byly následně navráceny na své původní místo. Protiprávní jednání muže bylo postoupeno od MP Duchcov ke správnímu řízení z důvodu spáchání přestupku na úseku majetku.