Dne 18. 07. 2015 v nočních hodinách bylo zaznamenáno městským kamerový systémem, že se v prostoru skateparku areálu bažantnice nachází 5 osob, které znečišťují veřejné prostranství a zde umístěné lavičky PET láhvemi a podobným odpadem. Všechny uvedené osoby byly zastiženy v ulici Teplická, kde je kamerový systém opět dohledal. Strážníci po kontrole dokladů osob celou záležitost předali ke správnímu řízení k dořešení záležitosti.