Dne 27.08.2015 prováděla hlídka strážníků městské policie Duchcov kontrolu v ulici Míru, kde byl nalezen volně pobíhající pes většího vzrůstu. Pes byl ihned odchycen a z důvodu, že strážníci majitele psa z místní znalosti znají, byl majiteli předán. Z důvodu, že majitel psa byl hlídkou strážníků v minulosti mnohokrát řešen za nezabezpečení psa nejprve napomenutím a poté několikrát blokovou pokutou, byla celá záležitost tentokrát od strážníků postoupena ke správnímu řízení k dořešení záležitosti s podezřením na spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, kam spadají přestupky za porušení vyhlášky města o volně pobýhajících psech. Ke správnímu řízení byl následně majitel psa oznámen i dne 28.08.2015, z důvodu, že strážníci museli psa znovu odchytávat a opět předat majiteli, který nezajistil, aby mu pes z domu samovolně vycházel.