Dne 13.11.2015 v ranních hodinách bylo telefonicky oznámeno městské policii Duchcov, že v parku B. Smetany se pohybuje pes středního vzrůstu, který ohrožuje děti procházející parkem do základní školy. Po rychlém příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že k žádnému zranění dětí nedošlo. Psa se bohužel strážníkům odchytit nepodařilo, ale dalším šetřením a výpovědí svědků byl majitel psa po chvilce nalezen. Z důvodu, že majitel psa byl již v minulosti za úniky psa ze soukromého pozemku městskou policií Duchcov několikrát řešen, ale doposud nesjednal nápravu, postoupila hlídka strážníků záležitost správnímu orgánu při Magistrátu města Teplice, který bude o záležitosti rozhodovat.