Dne 17. 02. 2016 v nočních hodinách přijala hlídka MP Duchcov oznámení o pravděpodobném neoprávněném odběru plynu v domě s více nájemníky nacházející se v jižní části města Duchcova. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se oznámení zakládalo na pravdě. Neznámá osoba, která se pokusila manipulovat s plynoměrem, navíc nechala ucházet plyn na chodbě domu. Strážníci ihned odpojili přívod ucházejícího plynu a provedli odvětrání prostor chodby. Na místo byla poté přivolána pohotovost RWE, která provedla zabezpečení plynoměru. Technik následně provedl kontrolu chodeb domu, za účelem vyloučení ohrožení plynem s konstatováním, že k žádnému nebezpečí již nedochází. Celou záležitost si následně od strážníků převzala Policie ČR k dalšímu šetření.