Dne 26. 04. 2016 přijala hlídka strážníků MP Duchcov oznámení od občana města, který sdělil, že se má důvodné podezření, ohledně zdravotního stavu 85 letého muže, který bydlí sám v bytě ul. Komenského a je zcela odkázán na cizí pomoc.   Strážníci se po příjezdu na místo nemohli na seniora dozvonit, dále za pomoci sousedů seniora zjistili, že muž má svého opatrovníka, který byl hlídkou vyrozuměn, aby se na místo dostavil a byt otevřel. Po otevření bytu strážníci nalezli seniora při vědomí, ale nemohl se samovolně pohybovat. Dále bylo zjištěno, že opatrovník o svého svěřence zřejmě nepečuje, protože se muž ihned dožadoval nějakého jídla. Z důvodu špatného zdravotního stavu seniora a špatné hygieně jak této osoby i celého bytu, byla muži ihned přivolána hlídkou lékařská pomoc. Pracovníci RZS po svém příjezdu muže převezli k hospitalizaci. Celá záležitost byla hlídkou MP Duchcov předána odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby o jednání opatrovníka vyrozuměl soud z důvodného podezření o zanedbávání péče o svěřenou osobu.