Dne 28. 07. 2016 v poledních hodinách přijala hlídka MP Duchcov oznámení od občana města, že se v parku Bedřicha Smetany nachází žena, kterou hrubě uráží skupina dětí. Strážníci na místě ženu nalezli a tato jim celou záležitost vysvětlila. K opravdu hrubým urážkám a vulgarismům vůči ženě docházelo od 4 dětí ze sedmičlenného hloučku dětí ve věku 9-11 let, které se nacházely opodál. Strážníci následně děti, které ženu urážely, předali rodičům s vysvětlením celé události. Z důvodu, že se děti dopustili přestupku na úseku občanského soužití ale vzhledem k věku nejsou za přestupek odpovědné, byla záležitost od strážníků postoupena odboru sociálních věcí.