01.12.2016 v nočních hodinách na 02.12.2016 docházelo během celé noci vlivem silného větru k různým situacím, kdy byla vysílána hlídka strážníků MP Duchcov k odstranění závad způsobených častými poryvy větru.
Po celém městě strážníci odklízeli z vozovek a z chodníků spadlé stromy, vyvrácené dopravní značky, nákupní košíky a různý materiál, který sem zavál silný vítr. Během noci vyjížděli strážníci celkem k přibližně 40 případům, kdy silný vítr způsobil nesjízdnost nebo neschůdnost různých komunikací.
V celé ulici Lipová došlo k poškození Vánoční výzdoby ale to i z části ulice Teplická. V ulici Školní došlo k poškození osvětlení kostela.
Ulice Rybniční musela být vzhledem k silnému znečištění alespoň provizorně strážníky uklizena aby se zde dalo projíždět nebo procházet. Stejné situace, kdy musela být pozemní komunikace hlídkou provizorně uklizena docházelo hlavně v ulici Teplická, Horská cesta a Osecká, téměř při každém jejím průjezdu hlídkou.
Zámecká zahrada byla z bezpečnostních důvodů hlídkou uzavřena pro veřejnost z důvodu nebezpečí úrazu vlivem padajících větví a nebezpečí pádu stromů. Zde budou odklízecí práce probíhat až do začátku přístího týdne. Odpadové kontejnery byly odstraňovány na vhodnější veřejné prostranství aby nedocházelo k poškozování vozidel.
Strážníci provedli i odchyt dvou psů většího vzrůstu. Psi se zřejmě dostali ze soukromých zahrad, kde došlo k poškození plotů. Jednoho ze psů strážníci navrátili majiteli, druhý byl převezen do útulku.
Během celé noci nebylo zjištěno, že by došlo ke zranění chodců nebo řidičů vozidel.