Dne 14.04.2012 ve večerních hodinách oznámila obsluha kamerového dohlížecího systému Duchcov, hlídce městské policie v Duchcově, že v zámecké zahradě vychází dým ze stromu. Hlídka tuto skutečnost prověřila a zjistila, že strom hoří. Z tohoto důvodu strážníci informovali hasiče Duchcov, kteří hořící strom uhasili. Strážníci následně zajistili okolí stromu proti vstupu osob. I po uhašení stromu bylo místo nadále kontrolováno, aby nedošlo opětovně k jeho vznícení. Celá událost byla oznámena pracovníkům životního prostředí, kteří rozhodnou, zda strom je po požáru stabilní.