Dne 27.06.2012 byla provedena hlídkou strážníků městské policie Duchcov návštěva mateřské školky v ulici Osecká. Při této návštěvě, které se zúčastnilo celkem 31 dětí, bylo těmto dětem vysvětleno, jak se zachovat při styku s neznámými lidmi, co dělat, když uvidí odhozenou injekční stříkačku nebo  se ztratí. Dále byly děti seznámeny s činností a technikou městské policie. Každé dítě si vyzkoušelo například odchytovou tyč na toulavé psy, pouta, zastavovací světelné terče, vysílačky a možnost prohlédnout si služební vozidlo, což se dětem líbilo z jejich reakce určitě nejvíce. Za příjemné dopoledne byly děti nakonec odměněny sladkostí. Do budoucna se městská policie Duchcov bude snažit naplánovat i další návštěvy ostatních mateřských škol a žáků základních škol.

Fotografie z celé události je uložena v sekci fotogalerie.