Dne 22.07.2012 v nočních hodinách spatřila hlídka městské policie Duchcov motocykl, jehož řidič nerespektoval dopravní značení o zákazu vjezdu.  Řidič motocyklu u sebe v danou chvíli neměl žádné doklady totožnosti a ani doklady k motocyklu. Vzhledem ke skutečnosti, že řidič nemohl prokázat svou totožnost, byl předveden na Policii ČR, kde byla jeho totožnost zjištěna. Ve spolupráci s Policíi ČR OO Duchcov, byla řidiči zakázána další jízda, neplatná RZ odebrána a celá záležitost předána i s neplatnou RZ ke správnímu řízení k dořešení.