Dne 16.11.2012 v nočních hodinách prováděla hlídka městské policie Duchcov kontrolu ulice Tyršova se služebním vozidlem. Při této kontrole před strážníky zastavilo vozidlo, které zůstalo stát v křižovatce a znemožnilo hlídce průjezd. Strážníci provedli kontrolu řidiče vozidla. Po předložení dokladů bylo zjištěno, že řidič je zřejmě pod vlivem alkoholu a proto byl vyzván k provedení orientační dechové zkoušce.  Jmenovaný nebyl opakovaně schopen tuto orientační dechovou zkoušku vykonat, a proto bylo rozhodnuto o celé věci informovat Policii Duchcov, která se na místo dostavila a celou záležitost si na místě ihned převzala k dořešení.