Dne 17.06.2013 v dopoledních hodinách přijala hlídka městské policie Duchcov oznámení od občana města Duchcov o ženě, která fyzicky napadá jinou poblíž restaurace „Kruhovka“. Po příjezdu na místo bylo ihned tomuto jednání zamezeno. Napadená žena byla pro lehké zranění ošetřena v nemocnici Duchcov a propuštěna domů. U ženy, která jednala agresivně se prokázalo, že je nesvéprávná a tudíž není odpovědná za spáchaný přestupek. Z tohoto důvodu byla žena hlídkou strážníků předána pracovnicím odboru sociálních věcí a zdravotnictví Duchcov, které v dané záležitosti ihned zajistily, aby se podobná věc neopakovala.