Dne 15.10.2013 v nočních hodinách spatřila hlídka strážníků městské policie Duchcov osobu, která přenášela podezřelý předmět. Po kontrole totožnosti této osoby bylo zjištěno, že osoba přenášela přibližně 20 metrový el.kabel, ke kterému nedokázala hodnověrně vysvětlit způsob nabytí věci. Hlídka strážníků ve spolupráci s Policií ČR, která spolupracovala se strážníky, provedla ustanovení totožnosti této osoby. El. kabel byl hlídkou strážníků osobě odebrán a bude předán s oznámením o přestupku správnímu orgánu k dořešení. Osoba bude následně vyzvána správním orgánem k dostavení se ke správnímu řízení ohledně přestupku na úseku majetkové protiprávní činnosti.