Dne 28. 04. 2014 ve večerních hodinách bylo oznámeno hlídce MP Duchcov, že se v ulici Studniční pohybuje ve vozovce osoba táhnoucí železný šrot, kterým znečistila vozovku. Strážníci MP po příjezdu na místo spatřili osobu, která se pohybovala ve vozovce a táhla za sebou kusy železného šrotu a jiné odpadky. Strážníci MP vyzvali muže k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Muž strážníkům sdělil, že jde domů a tyto věci nemá jak odnést, protože ho strážníci již téhož dne vykázali z ulice Bří. Čapků. Hlídka muže upozornila, že se svým jednáním dopouští přestupku. Muž se nadále choval velice hlučně a pokračoval dál v přestupkovém chování. Celá věc bude postoupena k řešení ke správnímu orgánu na MÚ Duchcov. Muž byl následně strážníky propuštěn.