Dne 10. 08. 2014 ve večerních hodinách bylo městské policii Duchcov telefonicky oznámeno, že na adrese Bezručova 6, Duchcov v domě, který je majetkem města Duchcova a v přístřešku na zahradě domu se uhnízdil vosí roj. Po příjezdu hlídky na místo se před domem nacházely dvě ženy. Hlídka jmenované vyzvala k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Obě ženy shodně uvedly, že jsou nájemnice uvedeného domu a strážníkům ukázaly vosí roj, který se nacházel na zahradě domu. Hlídka o této skutečnosti telefonicky vyrozuměla vedoucího TS, který zajistil likvidaci vosího roje u deratizátorů. S tímto byly obě ženy od strážníků srozuměny.